روزهای بی خاطره

مینویسم خطی ز دلتنگی

روزهای بی خاطره

مینویسم خطی ز دلتنگی

سلام
خوش اومدید
اینجا من دلتنگیها و گاهی خاطراتم را ابیات و اشعاری را که دوست دارم و حتی ممکنه عکس هایی را با شما به اشتراک بزارم ...من اینجا مینویسم تا از هجم دلتنگی ها و تنهاییام کم کنم و کمتر غر بزنم بنابراین ممکنه گاهی چیزی بنویسم که بی ربط یا حتی ناراحت کننده باشه.........